ZABORAVILI STE ŠIFRU?

*

CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I INOVATIVNOST

 

Centar svoje osnovne ciljeve ispunjava povezivanjem relevantnih subjekata regije Prijedor u cilju razvoja inovativnosti.

Centar radi na uvećanju inovativnih kapaciteta malih i srednjih preduzeća jačanjem svijesti o inovativnosti, razvijanjem znanja i vještina, pružanjem ekspertiza i podrške u izradi biznis planova, kao i procjenom vrijednosti i ukupnih potencijala u regiji Prijedor.

 

Podrška inovativnim start-up preduzećima

Projektni tim Centra inovativnim start-up preduzećima pruža individualnu podršku u pripremi biznis plana. Biznis plan je neophodan pri definisanju strategije projekta, kao i pri provjeri inovativne poslovne ideje i opravdanosti osnivanja preduzeća.
Agencija PREDA-PD je članica mreža i realizuje međunarodne projekte preko kojih može aktivno da radi na pronalaženju vaših partnera u BiH kao i van granica BiH.
Centar Vam može dati informacije o dostupnim javnim programima za finansiranje aktivnosti malih i srednjih preduzeća na gradskom/entitetskom/nacionalnom/EU nivou, kao i mogućnosti kreditnih linija banaka u regiji Prijedor.
Centar će Vam nuditi pomoć prilikom pružanja informacija o nadležnim institucijama u BiH, kao i pomoć u pripremi potrebne dokumentacije.
Grad Prijedor i Agencija PREDA-PD inovativnim preduzećima regije Prijedor može ponuditi inkubaciju u okviru Preduzetničkog inkubatora Prijedor kao i u okviru Centra za istraživanje i inovativnost u Poslovnom centru Prijedor. Pored ovih prostora kroz Info centar za investitore Agencije PREDA nudimo vam informacije o svim raspoloživim industrijskim zonama i prostorima za investiranje u gradu Prijedoru.
Iniciranje povezivanja između malih i srednjih preduzeća i naučno istraživačkih institucija u cilju transfera tehnologija je jedan od glavnih zadataka Centra..

USLUGE CENTRA

Centar za istraživanje i inovativnost Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD nudi svoje usluge:

  • malim i srednjim preduzećima u regiji Prijedor
  • inovativnim start-up preduzećima u regiji Prijedor
  • istraživačima i naučno istraživačkim organizacijama
TOP