ZABORAVILI STE ŠIFRU?

*

AGENCIJA PREDA-PD
link na oficijalni sajt agencije www.preda.rs.ba +

AGENCIJA PREDA-PD

Misija Agencije je promocija preduzetništva, trening i podrška malim i srednjim preduzećima (MSP), stvaranje novih radnih mjesta i ukupno poboljšanje ekonomske situacije u gradu Prijedoru.

ADRIA FOOTOURING PROJEKAT
Link ADRIA FOOTOURING projekta +

ADRIA FOOTOURING PROJEKAT

Projekat Adria FOOTOURING ima za cilj povećavanje inovativnih kapaciteta tradicionalnih sektora poput hrane i turizma jačanjem inovativnog okruženja za postojeća i novo nastala mala i srednja preduzeća

Projekat CREDO Krajina
Link Projekat CREDO Krajina +

Projekat CREDO Krajina

CREDO Krajina je projekat koji finansira Švedska, a implementira ga Agencija za razvoj preduzeća Eda iz Banjaluke u saradnji sa Udruženjem za razvoj NERDA iz Tuzle.

CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I INOVATIVNOST

 

Centar svoje osnovne ciljeve ispunjava povezivanjem relevantnih subjekata regije Prijedor u cilju razvoja inovativnosti.

Centar radi na uvećanju inovativnih kapaciteta malih i srednjih preduzeća jačanjem svijesti o inovativnosti, razvijanjem znanja i vještina, pružanjem ekspertiza i podrške u izradi biznis planova, kao i procjenom vrijednosti i ukupnih potencijala u regiji Prijedor.

 

Podrška inovativnim start-up preduzećima

Projektni tim Centra inovativnim start-up preduzećima pruža individualnu podršku u pripremi biznis plana. Biznis plan je neophodan pri definisanju strategije projekta, kao i pri provjeri inovativne poslovne ideje i opravdanosti osnivanja preduzeća.
Agencija PREDA-PD je članica mreža i realizuje međunarodne projekte preko kojih može aktivno da radi na pronalaženju vaših partnera u BiH kao i van granica BiH.
Centar Vam može dati informacije o dostupnim javnim programima za finansiranje aktivnosti malih i srednjih preduzeća na gradskom/entitetskom/nacionalnom/EU nivou, kao i mogućnosti kreditnih linija banaka u regiji Prijedor.
Centar će Vam nuditi pomoć prilikom pružanja informacija o nadležnim institucijama u BiH, kao i pomoć u pripremi potrebne dokumentacije.
Grad Prijedor i Agencija PREDA-PD inovativnim preduzećima regije Prijedor može ponuditi inkubaciju u okviru Preduzetničkog inkubatora Prijedor kao i u okviru Centra za istraživanje i inovativnost u Poslovnom centru Prijedor. Pored ovih prostora kroz Info centar za investitore Agencije PREDA nudimo vam informacije o svim raspoloživim industrijskim zonama i prostorima za investiranje u gradu Prijedoru.
Iniciranje povezivanja između malih i srednjih preduzeća i naučno istraživačkih institucija u cilju transfera tehnologija je jedan od glavnih zadataka Centra..

O centru

Centar za istraživanje i inovativnost je dio Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD u Prijedoru ".

Legenda:

 • Projekti
 • Klasterizacija
 • Planiranje
 • Biznis plan
 • Strategija

Osnovni ciljevi i zadaci Centra su:

 • Promocija inovativnosti;
 • Edukacija;
 • Istraživanje i analiza stanja grada Prijedora;
 • Povezivanje sa relevantnim institucijama u oblasti nauke, istraživanja i lokalnog ekonomskog razvoja u regiji Prijedor;
 • Praćenje malih i srednjih preduzeća i izrada njihovih profila;
 • Podrška inovativnim start-up preduzećima;
 • Razvoj kreativne industrije;
 • Virtuelni inkubator u sektorima hrane i turizma;
 • Povezivanje MSP u klastere;
 • Inkubacija u saradnji sa Preduzetničkim inkubatorom Prijedor;
 • Priprema prijedloga projekata;
 • Podrška plasmanu novih tehnologija i inovacija;
 • Povezivanje i pomoć pri transferu znanja između Univerziteta i privrede.
TOP