ZABORAVILI STE ŠIFRU?

*

PRONAĐITE SVE VIJESTI VEZANE ZA INOVATIVNOST MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA, PROGRAMA PODRŠKE I USLUGA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE AGENCIJE PREDA-PD GRADA PRIJEDORA www.innovation.predaprijedor.com

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD

FORESDA - Poziv na Kick-off sastanak

FORESDA - Podrška inovacijama i konkurentnosti međusektorskih lanaca vrijednosti baziranih na šumarstvu/drvopreradi  u Dunavkoj regiji

Kick-off sastanak u Ljubljani

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ je kao član konzorcijuma organizacija iz EU i IPA zemalja otpočela sa implementacijom projekta FORESDA - Podrška inovacijama i konkurentnosti međusektorskih lanaca vrijednosti baziranih na šumarstvu/drvopreradi. U projekat u vidu strateškog partnera uključeno je i Ministarstvi industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske (BiH). . Projekt će se provoditi na području 9 podunavskih zemalja partnera, odnosno Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Mađarske, Njemačke, Rumunije, Slovenije, Srbije te Hrvatske. Projekat FORESDA je finansiran od strane EU iz Dunavskog transnacionalnog programa (Danube Transnational Programme).

Projekat ima za cilj transformisati tradicionalne sektore bazirane na šumarstvu/drvopreradi u inovativne moderne sektore; razviti inovativne prijateljske ekosisteme sa ciljem da se poboljša ili redefinišu postojeći lanci vrijednosti; poboljšati kulturu realizovanja inovacijskih aktivnosti  u MSP, kao i dalje jačanje saradnje koristeći “quadruple helix” model, te će podržati nove vidove saradnje u Dunavskom području.

Ciljevi i outputi projekta bit će predstavljeni na prvo sastanka konzorcija koji će se održati 06.03. i 07.03.2017. godine u Ljubljani u prostoru Slovenskog šumarskog instituta.

Prvi dan će biti posvećenće biti posvećen za održavanje sastanka projektnog konzorcija, dok će drugi dan biti javan, posvećen svim partnerima, učesnicima projekta i svim drugim zainteresovanima.

Na ovom događaju očekuje se učešće svih partnera iz 9 zemalja, predstavnika relevantnih institucija u sektoru šumarstva/drvoprerade, te predstavnici lokalnih i državnih tijela

Pozivamo sve zaintereovane strane da se pridruže i učestvuju na ovom događaju!

Više informacija o samom projektu možete pročitati ovdje, a za prijavu učestvovanja molimo ispuniti obrazac ili se javiti direktno na office@preda.rs.ba

Zvanični jezik sastanka je engleski.

TOP